Bli medlem

Fyll ut skjemaet nedenfor og trykk send.

Du kan også skrive ut skjemaet og sende det til:

Oljearbeiderforeningen
Postboks 91 Sandsli
5862 Bergen

Skjema til utskrift (pdf)

 

 

Dato:
Navn:
Adresse:
Postnr / Sted:
Telefonnr:
E-post:
Personnummer 11 siffer:
Arbeidssted / rigg:
Stilling:
Ansatt dato:
Vervet av:
Overføring av medlemskap fra tidligere forbund:
Kommentar:
 

FORSIKRINGER

I medlemskontigenten er Kollektiv hjem, Fritidsforsikring og Grunnforsikring Liv inkludert.
I tillegg kommer Advokatforsikring på kr 59,- pr måned.
Personalforsikring
tilbys alle medlemmer med fast ansettelse som bor i Norden.
Forsikringen har en månedlig premie på kr 700,-. For medlemmer over 60 år er premien
kr 300,-. For denne forsikringen har vi avtale med 1 måneds reservasjonsrett. Med dette menes at nye medlemmer kan reservere seg fra forsikringen. Den som ikke reserverer seg vil automatisk bli tilmeldt forsikringen.

LO favørTopp Reiseforsikring tilbys gjennom Industri Energi med lønnstrekk på kr 90,- pr mnd.

Jeg ønsker å reservere meg fra LO favør Topp Reiseforsikring
Jeg ønsker å reservere meg fra Personalforsikring i Sparebank 1