Interne kurs

2007.12.12

TV kurs

  Kurs i Forhandlings strategi for tillitsvalgte Budapest den 11. og 12 februar 2008.  Forbundet er rep. med sentrale personer for å holde foredrag og veilede.  Kurset holdes i sammenheng med årsmøtet som er 13 & 14.02.2008 Innbydelse er sendt alle TV i klubben Agenda vedlagt.     Sign: oaf_nu
Les mer

 
2007.09.20

Div

I 2007 er det planlagt 4 interne kurs. Pr. slutten av sep.07 gjennomført 3, siste går i okt.07 Alle kursene er blitt gjennomført med støtte av forbundet vårt. Dersom en operasjon skal ha samling så bistår vi som klubb i å holde kurser. OAF har mange ferdige kompendium. Husk lærdom er lett å bære, men bøker om alt er tungt. Ta kontakt. henning@oaf.nu studie tillitsvalgtSign: oaf_nu
Les mer

 
2006.01.07


Les mer