020106

Ny AML

Om endringene i den nye loven
Den nye arbeidsmiljøloven har samme virkeområde som tidligere, men har fått en annen oppbygning og det er foretatt til dels store språklige endringer, melder Arbeidstilsynet.

Innholdsmessig er loven på mange områder en videreføring av tidligere arbeidsmiljølov, men den har også en rekke endringer og nye bestemmelser.


Arbeidstilsynet har utarbeidet en oversikt over hva som er nytt og hva som videreføres i den nye loven.

Les mer på Arbeidstilsynets nettside.

Henvisningsfeil som følge av ny arbeidsmiljølov
Den nye arbeidsmiljøloven har en annen oppbygning enn loven av 1977. Disse strukturelle endringene gjør at henvisninger fra forskrifter til loven ikke lenger viser til korrekt paragraf. Direktoratet for Arbeidstilsynet har derfor utarbeidet et lovspeil som kan brukes for riktig henvisning til ny lov. 

Du finner lenke til lovspeilet på Arbeidstilsynets nettside - her.

henning@oaf.nu