020106

Varslerne / whistleblowing


Vil verne varslerne bedre
Arbeidsgivere som straffer ansatte som varsler om kritikkverdige forhold, bør kunne dømmes til å betale erstatning. Det foreslår ei arbeidsgruppe i Arbeids- og sosialdepartementet.
 
Det er bra at vi nå  endelig har fått dette på den politiske dagsorden.
Dette er ikke noe sær norsk.
Den har vært på dagsorden i andre land i mange år, men lite har blitt gjordt for den enkelte.
 
Les mer, et lite utdrag av linker:
 
http://www.nopef.no/art.asp?id=12006
 
http://www.pressekontoret.no/default.asp?t=a&v=696
 
http://advarsel.no/a-undergrave-varsleren/
 
http://whistleblowing.org/
 
Sign: henning@oaf.nu