040108

Nok et bevis på at vi trenger sterke fagforeninger....

Mange arbeidstakere tør ikke si fra

( denne artikkel hadde vi også på sidene våre i 2006, men er forsatt aktuell, føler at vi ikke er kommet noe lenger, selv med ny AML der bedriftene er pålagt ihht. lov å kunne ivareta dette.

Hver tredje arbeidstaker innen pleie og omsorg, skole og barnevern tør ikke varsle ledelsen om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Det viser en studie om varsling i norsk næringsliv laget av FAFO-forskerne Sissel Trygstad og Marit Skivenes, melder NRK.

Hovedårsaken er frykt for represalier. Arbeidstakerne er redde for å bli frosset ut, bli fratatt arbeidsoppgaver, ikke få lønnspålegg og bli overtallig.


(© NTB 25.12.05 kl. 22:17)

Sign: henning@oaf.nu