120106

Kjære medlemmer!


Det har vært en del spørsmål om skatt på bredbånd i det siste, forståelig nok. Vi har vært i kontakt med Nopef sentralt mht dette, men vi har ikke fått noe endelig svar enda. Det vi har hørt er at avtaler inngått før oktober 05, ikke skal skattlegges. Men vi vil ha dette helt konkret, før det kan bekreftes  med 100% sikkerhet.

I forbindelse med lønnsoppgjøret til våren har vi fått inn en del forslag. Er det noen som brenner for noe, husk på at dagene går fort, så send inn det dere har, slik at vi får behandlet sakene i god tid.Vi skal ha klubbstyremøte første februar, årmøte første og andre mars, og tiden flyr.  

 

 

 

 

 

Riktig god helg.

Mvh
For OAF 
Steve

sign: Steve@oaf.nu