170106

Årsmøte 2006

Årsmøte i Oljearbeiderforeningen blir avholdt på Reval Olumpia Hotell, Tallin, Estland. For å spare reiseutgifter har klubbstyret bestemt følgende:
27. og 28. februar avholdes kurs i kommunikasjon, kroppsspråk og forhandlingsteknikk. Selve årsmøte avholdes 1. og 2. mars.

Det er et begrenset antall plasser som blir tilbudt, og vi må derfor bestille flybilletter så snart som mulig. På grunn av dette ønsker vi fortløpende påmelding.

Forslag til årsmøtet (vedtektene, bevilgninger osv) må være styret i hende senest 30. januar.

Innkallingen er sendt ut på bakgrunn av gjeldende opplysninger om tillitsvalgte og HVO. Vi ber om at eventuelle feil blir tilbakemeldt.

Sign.: Torild@oaf.nu

 Relaterte pdf-filer:
uploads/svarslipp.pdf