230106

Har du flyttet eller fått ny e-postadresse?


For at Oljearbeiderforeningen skal ha oppdatert informasjon, er det viktig at vi får beskjed om ny adresse og ny e-post. Det er ikke nok å sende informasjonen til bedriften. Vi har et eget elektronisk medlemsarkiv.

Er det lenge siden du mottok mail fra oss? Har du husket å gi oss din nye adresse?

Alle endringer sendes til torild@oaf.nu