260106

Påminnelse


Tidsfristen for innsendelse av forslag til årsmøtet er 30. januar.

Nominasjon til Oljearbeiderforeningens styre og revisorer foretas på årsmøtet.

Dersom du har planlagt å være med på årsmøtet, må vi ha din påmelding snarest.  Påmeldingsskjema og nærmere info om finnes i artikkel under nyheter/17.01.2006.

sign: torild@oaf.nu