260106

Kjære medlemmer!

Som de fleste allerede vet, er det innført skatt på bredbånd fra 01.01.06. Vi har tatt dette opp med bedriften, og de har gått i forhandlinger med brebåndleverandøren Nicator.

 

Vi får håpe at bedriften her klarer å forhandle frem en så god avtale, at dere som har bredbånd gjennom pc avtalen får et bedre tilbud enn andre leverandører kan matce.

 

Uansett må bedriften legge saken frem for OAF før den endelige avgjørelsen tas i denne saken.

 

Vi vil få forhandlingsresultatet på bordet til klubbstyremøte 1.februar.

 

 

MVH

 

For OAF

 

Steve