280106

Bruk av norsk språk på sikkerhetsdokumenter


Utfordringer

Det har vært endel diskusjon om nødvendigheten av bruk av norsk skriftelig, 
fremfor andre språk. Sendte jeg forespørrsel til PTIL for å få dette avklaret. Her er svaret fra PTIL som bør legge denne diskusjonen død. Legg merke til hva AML sier i § 5-5. Arbeidsmiljøloven her er veldig klar og det er veldig bra at PTIL har egne kontakter for oss i fagbevegelsen og Verneombudstjenesten for nettopp å få klare og gode avklaringer på spørrsmål som dukker opp.
Mailen er klippet inn i sin helhet.
Sign: henning@oaf.nu

Fra: Halvorsen Linda [mailto:Linda.Halvorsen@ptil.no]

 

Sendt: to 26.01.2006 20:10

 

Til: Mørk, Henning

 

Emne: Bruk av norsk språk på sikkerhetsdokumenter

 

 

 

 

 

Bruk av norsk språk på sikkerhetsdokumenter Vi viser til din e-post av 1.desember 2005 angående ovennevnte sak, og beklager at vi ikke har besvart din henvendelse før.

 

Vi kan bekrefte at bruksanvisningen for løfteutstyr som omfattes av maskinforskriften skal være på norsk når den leveres for å tas i bruk.  Det følger også av arbeidsmiljøloven at det skal følge med en nødvendig og lett forståelig skriftlig bruksanvisning på norsk om transport, oppstilling, betjening og vedlikehold av maskiner og annet arbeidsutstyr, herunder løfteutstyr, se ny arbeidsmiljølov § 5-5, femte ledd, som viderefører tidligere lov § 17. Kravet i arbeidsmiljøloven gjelder for løfteutstyr enten utstyret omfattes av maskinforskriften eller ikke.

 

 

Rammeforskriften har også, som du selv påpeker, regler om bruk av norsk språk, men det stilles her ikke noe absolutt krav om norsk språk, se veiledningen til bestemmelsen.

 

 

http://www.npd.no/regelverk/r2002/frame_n.htm <http://www.npd.no/regelverk/r2002/frame_n.htm>  ;(rammeforskriften med veiledning ligger under HMS-hierarkisk, overordnede forskrifter.) På sokkelen er det således vår oppfatning at den type dokumentasjon som ligger i en bruksattest i utgangspunktet bør foreligge på norsk.

 

 

Arbeidstilsynet har lagt til grunn at den dokumentasjon som følger av forskrift om arbeidsutstyr § 57 (dokumentasjon av sakkyndig kontroll) skal foreligge på norsk, og dette er en forståelse som Petroleumstilsynet viderefører på de landanleggene vi har ansvaret for.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Linda Halvorsen

 

 

Petroleumstilsynet e-post. Linda.halvorsen@ptil.no <mailto:Linda.halvorsen@ptil.no>

 

Mobil: 90897704