150106

Personalforsikringer i KCAD oppdatert pr.01.01.06


Personalforsikringer oppdatert

Ved å klikke på vedlagte file kan man nå få opp en informasjonsbrosjyre om personalforsikringene. Denne er revidert ihht. de endringer som er gjort pr. 01.01.2006 og navneendring.

Dette er de forsikringer som selskapet har og er noe alle ansatte har som er fast ansatt. Spørrsmål om denne forsikring rettes bedriften.
Klubben, Nopef og LO sine forsikringer er forbeholdt medlemmer av;
Oljearbeiderforeningen avd.10 Nopef.
Her må medlemmer som lurer på noe, ta kontakt med Torild på klubbkontoret. mail og telefonnr. finner dere i kontakt oss.

Sign: henning@oaf.nuRelaterte pdf-filer:
uploads/personalforsikringer.pdf