010406

Bonus til ansatte

Kjære medlemmer.

 

Bedriften  har påtatt seg ansvaret mht informasjon ang den nye bonusordningen.Dette har  foregått på utreisemøtene.

Ut i fra de signalene vi har fått til  nå, har noen informert riktig,mens andre har gitt informasjon som definitivt hører hjemme  på en dag som denne, nemlig 1. april.

Som dere sikkert forstår kan vi ikke gå inn i detaljene på vår hjemmeside,men vi skal sørge for at den riktige informasjonen tilfaller alle sammen.

Vi er avhengige av gode innspill fra dere i denne saken,men først må alle få innsyn i hva saken dreier seg om.

Vi skal ta dette opp med bedriften på mandag 3 april.

 

MVH
For OAF

Steve