020506

KONSTITUERING

Her følger resultatet fra konstitueringen:

1/2 stilling Steve Tverrå, klubbleder
                1. Nestleder, Henning Mørk
                2. Nestleder, Lars Terje Storevik
1/1 stilling Henning Mørk, nestleder/K-HVO
                1. Stedfortreder, Jan Inge Olsen
                2. Stedfortreder, Atle Kvammen 
1/1 stilling Torild R. Alvheim, kasserer/sekretær
                1. Stedfortreder, Lars Terje Storevik
                2. Stedfortreder, Natasha Haukås
1/2 stilling Lars Terje Storevik, saksbehandler

Øvrige styremedlemmer:
Henning Mørk, Jan Inge Olsen, Atle Kvammen, Natasha Haukås og Tore Hegerberg.

Varamedlemmer:
Boring: 1. vara Tomas Haugland,  2.  Kåre Bjørn Våge
T&P:     1. vara Nils Glasø, 2. vara Michael Holmstrup
Kontor: 1. vara Bente Aune

Revisor: Randi Sætersdal

Arbeidsutvalget:
Steve Tverrå, Torild R. Alvheim og Henning Mørk

Andre verv se vedleggRelaterte pdf-filer:
uploads/konstituering.pdf