030506

FORHANDLINGENE 2006

Forhandlingene for Borebedrifstavtalen er startet. For oppdatert informasjon benytt denne lenken http://www.nopef.no/

Når det gjelder Bransjeavtalen starter forhandlingene 5. mai.

Landsbaseforhandlingene tar til 19. mai.

Sign.: torild@oaf.nu