040506

Bransjeavtalen

Pga. "vanskeligheter" med forhandlingene for operatør-, boring og forpleining er det avtalt med OLF å utsette Bransjeavtale forhandlingene
"på ubestemt tid".

Sign.: torild@oaf.nu