040506

FORHANDLINGENE ER UTSATT

Sokkeloppgjøret har nå pågått i 3 dager uten at partene har nærmet seg hverandre.
Partene har blitt enig om å utsette videre forhandlinger inntil 15.-16.mai.
Se lenke : http://www.nopef.no/

Sign: torild@oaf.nu