040507

Reiseforsikring gjennom Oljearbeiderforeningen


Hovedforfall for forsikringen er  1. juni, og egenandel kr 215,- blir trukket på mailønnen.

Det er forsikringsselskapet Sparebank Vest som sender reiseforsikringsbevisene hjem til hver enkelt.
Dersom du ikke mottar forsikringsbeviset innen rimelig tid, ta kontakt med forsikringsselskapet på telefon 815 22 002.

Vi minner om at forsikringen inkluderer avbestillingsforsikring.


Skader skal meldes til telefon 02300.

Er du i tvil om du har forsikringen, ta kontakt med undertegnede.

Sign. torild@oaf.nu