220911

LOs Utdanningsfond

LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmene. Det gis støtte til følgene:

 

- Helårsstudie på hel-og deltid inntil kr. 17.000,- pr.studieår (frist 15.mai 2011)
- Kortere kurs inntil kr. 8.500,- pr.studieår
- EDB/IKT kurs inntil kr. 4.500,- pr.studieår
- Lese og skriveopplæring med data tekniske hjelpemidler pr.studieår inntil kr. 10.500,-. 
 

For mer info og søknadsskjema, lenke

Sign: torild@oaf.nu