171106

Pensjonsordningen i KCA Deutag

Forsikringer er "tungt" stoff for de fleste, og vi har hatt telefonstorm. Som kjent har det vært avholdt flere møter mellom fagforeningene og bedriften. Vedlagt finner dere protokollen av 8. juni 2005 som vi forholder oss til. (se vedlegg)

Til tross for at bedriften har laget en orientering, er det fortsatt uavklarte spørsmål. På styremøte 13. november bestemte OAF at vi skulle innhente juridisk hjelp. 

Vedlagt følger orientering fra bedriften av 15. november d.å.

Sign: torild@oaf.nuRelaterte pdf-filer:
uploads/Internett/orientering.pdf
uploads/Internett/pensjonsordning.pdf