291106

Nyheter fra LOfavør


LOfavør Kollektiv hjemforsikring fyller 40 år i 2007 – og blir enda bedre! Som kjent har LOfavør Kollektiv hjemforsikring, LO-medlemmenes "eldste" medlemsfordel, 40-års jubileum neste år. Begivenheten markeres ved å utvide innboforsikringen til også å omfatte det som tidligere var dekket under LOfavør Toppsikring, og enda litt mer!

Toppsikringen utgår derfor fra 1. januar 2007. LOfavør Kollektiv hjemforsikring fyller 40 år i 2007 – og blir enda bedre! Som kjent har LOfavør Kollektiv hjemforsikring, LO-medlemmenes "eldste" medlemsfordel, 40-års jubileum neste år.

Her får du vite litt mer om hva som skjer med Toppsikringen, og andre viktige hendelser i tiden fremover.

Fra 1. januar 2007 skjer dette:
- Produktet LOfavør Toppsikring utgår.
- Eksisterende LOfavør Toppsikringer annulleres fra 1. januar 2007. Fra samme dag dekkes automatisk det som tidligere var dekket gjennom Toppsikringen nå gjennom LOfavør Kollektiv hjemforsikring.

Informasjon om ”Nye” LOfavør Kollektiv hjemforsikring til LO-medlemmer - dette er hovedpunktene
- Brevutsendelse til 750 000 medlemmer første uke (uke 49) i desember. Utsendelsen er et samarbeid mellom LO og SpareBank 1 Forsikring
- Forbundene har informasjonsplikten ovenfor sine medlemmer, og det enkelte forbund og fagblad er hovedkanal for informasjon om endringen.

Les mer om dine medlemsfordeler på nettsiden til LOfavør.  http://lofavor.no