301106

Juridisk hjelp

Som medlem i Industri Energihar du tilgang til juridisk hjelp i arbeidsforholdet. Dette gjelder når du som medlem får et problem som er relatert til ansettelsesforholdet ditt og dette ikke lar seg løse uten at det kobles inn jurist/advokat.

Når det gjelder asistanse til private forhold får vi svært mange henvendelser. Følgende info hentet fra hjemmesiden til LOfavør:

"LOfavør og Legaliz tilbyr prisgunstig rådgivning

Få rask og rimelig gjennomgang av din sak av profesjonelle advokater. Vi garanterer tilbakemelding og svar eller forslag til videre saksgang innen 24 timer.

Slik er saksgangen
Fyll inn navn og e-mail adresse nedenfor og en beskrivelse av det juridiske problemet du ønsker bistand til.
Hvis svaret ikke er gratis, får du et prisoverslag for vår rådgivning, samt forslag om eventuell videre håndtering av saken.

Du kan nå vurdere om du vil at vi skal gå videre.
Legaliz vil så vurdere sakens rettslige sider og gi et konkret råd om hvordan saken stiller seg og en anbefaling av videre prosess gjennom vår krypterte E-saksgang.
Du binder deg ikke til å bruke oss før du uttrykkelig har akseptert vårt pristilbud!

For at vi skal kunne gi best mulig tilbakemelding er det viktig at det rettslige problem beskrives på en best mulig måte. Husk derfor å ta med alle fakta, parter, tidspunkter, beløpsstørrelser m.v.

Skjema for utfylling finnes på http://lofavor.no under juridisk hjelp.
Henvendelser kan også sendes pr. vanlig e-post til advokat@legaliz.no"

Sign.: torild@oaf.nu