151206

Mellomlegg for toppforsikringen


Ref. tidligere info om forsikringen. Vi har nå mottatt kostnadsoverslaget fra forsikringsselskapet, og det utgjør kr 16,- pr. medlem. Beløpet blir trukket på desemberlønnen.

LO sentralt har sendt ut informasjon til alle medlemmene om de nye endringene for Kollektiv hjem. Er det noe som er uklart, benytt servicetelefonen 815 32 600.


Sign: torild@oaf.nu