201206

Kjære medlemmer

Det har kommet en del spørsmål mht matskatten. Før Bondevikregjeringen gikk av innførte de skatt på mat for offshorepersonell.

For inntekt under 600.000 ble matskatten først fjernet i revidert nasjonalbudsjett mai 06.
Det betyr at alle har fått matskatt i en periode på 4 mnd våren 06. For de med inntekt over 600.000 ble matskatten innført fra 1. juli permanent dessverre.

Mvh for OAF
Steve