110107

Pensjonsordning

Arbeidet med å skaffe klarhet mht den nye innskuddsbaserte pensjonsforsikringen,fripoliser osv, og forhold rundt dette pågår fortsatt. Vi kommer tilbake med mer informasjon på årsmøtet.

Sign:torild@oaf.nu