211206


Kjære medlemmer.

På vegne av styret i Oljearbeiderforeningen vil jeg ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Klubbkontoret vil være ubemannet mellom jul og nyttår.

Med vennlig hilsen
Steve

Vedlagte bilde av styret kan evt printes ut og henges på veggen. For eksempel kan bildet brukes som blink for de som liker å kaste piler.


Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/jul.pdf