090107

Årsmøte 2007


Årsmøte i Oljearbeiderforeningen blir avholdt 13.-15. februar. I forbindelse med årsmøtet blir det arrangert kurs i nye arbeidsmiljøloven m/lovspeilet.

 

Forslag til årsmøtet (vedtektene, bevilgninger osv) må være styret i hende senest 16. januar. 

 

Det er et begrenset antall plasser som blir tilbudt, og vi ønsker derfor snarlig og fortløpende påmelding.

 

Dagsorden er sendt ut til klubbstyremedlemmer, HVO, tillitsvalgte, revisor og vararepresentanter på bakgrunn av de opplysninger vi har. Vi ber om at eventuelle feil blir tilbakemeldt undertegnede.

 

Vedlagt følger invitasjon som også kan benyttes ved påmelding.

 

Endringer i forbindelse årsmøtet:

På grunn av at Colorline har endret "liggedag" i Oslo fra mandag til tirsdag vil dette medføre følgende endringer for oss:

Dagskonferansen holdes om bord på Color Festival på Hjortneskaien kl: 11:30, ikke på Vika Atrium hotel og konferansesenter som det står i innkallingen.
Ankomst Oslo er endret til kl.: 19:00.

 

Sign: torild@oaf.nuRelaterte pdf-filer:
uploads/Internett/innkalling.pdf