050107

Vervekampanje

Fra 1. jan og ut mars gis det doble vervepoeng i Industri Energi sin vervekampanje. 13 nye medlemmer gir topp vervepremie, for eksempel, en LCD 40" flatskjermTV.

Her følger lenke til vervekampanjen: http://ie-butikk.industrienergi.no/default.asp?cat=18

 

Sign: torild@oaf.nu