110108

Kontigent for 2008

Fra og med 1. januar økes ordinær kontigent til Industri Energi med kr 8,- pr. mnd. Kontigent for medlemmer som bor utenfor Norden endres til kr 338,-.

 

Medlemmer som bor utenfor Norden er ikke omfattet av innboforsikringen gjennom forbundet og har derfor redusert kontigent.

Kontigent for pensjonister, uføre eller hvilende medlemmer er fortsatt kr 80,- pr. mnd.

 

Lærlinger og studenter betaler ingen kontigent, men har fullverdige forsikringer.

 

Sign.: torild@oaf.nu