230506

Lønnsforhandlingene på borebedriftsavtalen.

Informasjon:

Kjære medlemmer.

Vi har fått en del spørsmål fra medlemmer ang forhandlingsresultatet.

Her er resultatet i grove trekk.
1.Lønnstrekket på 7,71% i forb med 2-4 schedule forsvinner.
2.Etterslep kr 10.090 legges på lønnsmatrisen.
3.Natt-tillegget økes til kr 47.
4.Konferansetillegget økes til kr 53.
5.Helligdagsgodgjørelse har økt til kr 1430.
6.På 2-3 2-4 matrisen vil 7.71 % tilsvare ca 5,9 % som legges på 2-3 2-4 matrisen.
7.De nye lønnsmatrisene vil gjelde fra 1 juni 06 og komme på lønn 20 juni,06.
8.Per 1.6.2007 gis et generelt tillegg på kr 3000.Dette betyr at det ikke blir sentrale eller lokale lønnsforhandlinger i forb med mellomoppgjøret neste år. Motparten (OLF) fikk forøvrig ingen av sine krav gjennom denne gangen heller.

For OAF

Steve

Denne tabellen er inkl. feriepenger, det er lovet at det kommer en uten også slik at sammenligningen blir optimal fra den gamle 2004 tabell.

NYE LØNNSATSER FOR OPERATØR, BORE- OG FORPLEININGSBEDRIFTER 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprenør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Operatør

 

 

 

0

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årslønn med feriepenger

 

 

 

408020

 

 

 

418672

 

 

 

429327

 

 

 

439980

 

 

 

450634

 

 

 

461288

 

 

 

471942

 

 

 

482596

 

 

 

496562

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årslønn med feriepenger

 

 

 

397382

 

 

 

407639

 

 

 

417895

 

 

 

428152

 

 

 

438410

 

 

 

448667

 

 

 

458924

 

 

 

469181

 

 

 

482752

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årslønn med feriepenger

 

 

 

387848

 

 

 

397708

 

 

 

407568

 

 

 

417428

 

 

 

427289

 

 

 

437150

 

 

 

447010

 

 

 

456870

 

 

 

470044

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årslønn med feriepenger

 

 

 

369388

 

 

 

377987

 

 

 

394486

 

 

 

395185

 

 

 

403785

 

 

 

412384

 

 

 

420983

 

 

 

429582

 

 

 

441495

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årslønn med feriepenger

 

 

 

363082

 

 

 

371108

 

 

 

379133

 

 

 

387160

 

 

 

395185

 

 

 

403211

 

 

 

411238

 

 

 

419263

 

 

 

430603

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årslønn med feriepenger

 

 

 

361734

 

 

 

369645

 

 

 

377558

 

 

 

385469

 

 

 

393379

 

 

 

401290

 

 

 

409201

 

 

 

417113

 

 

 

428338