280207

Lønnsansiennitet sokkelavtalen - boring

Vi har fått en del telefoner vedrørende lønnsansiennitet, og legger derfor ut reglene som gjelder.

  • Arbeidstakere som ansettes i tiden 01.01. - 30.06. vil få ansiennitetsopprykk 01.01. det påfølgende år.
  • Arbeidstakere som ansettes 01.07. - 31.12. vil få ansiennitetsopprykk fra andre gang man passerer årsskiftet.

Sign:torild@oaf.nu