170407

Bonus

På konstituerende styremøte 18.-20.april skal vi behandle tilbudet fra bedriften om bonusutbetaling i forbindelse med Hydrokontrakten. Informasjon vil bli gitt etter at styremøtet er avholdt.

 

Sign: torild@oaf.nu