200407

BONUS INFO....


Bonus INFO.

Klubbstyre har behandlet Bonus avtalen på møte 19/04/07 og skal ha forhandlingsmøte med KCAD, Tirsdag 24/04/07 kl.1300.

For at det skal være iht. tariffavtale må det forligge en avtale godkjent av de respektive organer.

MVH

henning@oaf.nu