230407

Styret i Oljearbeiderforeningen 2007 - 2008

Konstitueringen fikk følgende resultat:

Leder: Steve Tverrå
K-HVO: Henning Mørk
Kasserer/Sekretær: Torild R. Alvheim
Saksbehandler: Natasha Haukås

Øvrige styremedlemmer: Olav Gjesteland, Tore Hegerberg, Lars Terje Storevik, Jan Inge Olsen og Atle Kvammen.

Vara:
Boring:
1. Kåre Bjørn Våge, 2. Tore Austad
RDS:     1. Nils Glasø, 2. Christer Ahlquist
Kontor: 1. Terje Lie, 2. Bente Aune

Revisor: Randi M. Sætersdal, Bjørg Henriksen vara

Fordeling av stillinger på tid, forhandlingsutvalg og verv, se vedlegg

Sign: torild@oaf.nuRelaterte pdf-filer:
uploads/Internett/konstituering.pdf