140607

Tillitsvalgtkonferanse 2007

Årets konferanse avholdes 4. – 7. september i Praha. Invitasjonene er nå sendt hjem til de tillitsvalgte og HVO.

 

Denne gangen har vi bestilt 14 billetter t/r Bergen og 16 billetter t/r Oslo.

Det er ikke automatikk i at vi mottar informasjon ved valg av tillitsvalgte. For at vi skal få en best mulig oppdatert liste over tillitsvalgte, ber vi om få sendt info pr mail dersom det er foretatt valg av tillitsvalgte og vara i løpet av det siste året.

 

På grunn av flyselskapets bestemmelser må vi overlevere navnelisten i svært god tid før avreise. Vi ber om å få fortløpende påmelding. Siste frist er satt til 25. juli.

 

Påmeldinger til au@oaf.nu eller benytt den tilsendte svarkovolutten. Husk å notere hvilken flyplass du ønsker å reise fra.


Sign.: torild@oaf.nu
Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/tillistvalgtkonferanse2007.pdf