220807

Lønnsforhandlinger for merkantilt personell

Lønnsforhandlingene er nå avsluttet. Partene ble enig om følgende:


En total ramme på 5,5% som fordeles slik:

  • For lønnsgrupper t.o.m. kr 371.500,- gis et kronetillegg på kr 13.000,-
  • For lønnsgrupper over kr 371.500,- gis et generelt tillegg på 3,5%
    (Dvs alle er garantert ett av ovenstående)
  • Til individuell fordeling 2%
    (Den individuelle fordelingen skal brukes til utjevning av lønnsforskjeller. Utjevingen er ikke foretatt ennå).

Partene var videre enige i at det skal etableres en gruppe som skal utarbeide et forslag til livsfasepolitikk.

Forhandlingsutvalget fra Oljearbeiderforeningen: Steve Tverrå, Terje Lie og Torild R. Alvheim

 

Sign. torild@oaf.nu