220607

Forsinket reisegods

Her følger nyttig info ved forsinket reisegods/bagasje som gjelder reiseforsikringen som Oljearbeiderforeningen administrerer.

"Forsikringsvilkårenes B3.1.1 Forsinket reisegods ved utreise
Når innsjekket reisegods har ankommet minst 4 timer forsinket til reisemålet og forsinkelsen er bekreftet av transportøren, refunderes nødvendige og dokumenterte utgifter med inntil kr 2.500,- pr. person for innkjøpte klær og toalettsaker i den tiden reisegodset er savnet.

Denne ytelsen gjelder ikke ved forsinkelse på hjemreise."

Sign.: torild@oaf.nu