010108

Overstyrer underleverandørers personalpolitikk


Dette var på forbundets og våre web sider i sommeren 2007. Saken er ikke løst og den er mer aktuell enn noen gang. 

Les art. av Forbundssekretæren vår han "Steinar". Han setter en sak på dagsorden som vi alle i fagforeningen IE og andre fagforeninger samt Verneombudsapp. og tilsynsmyndigheter, virkelig bør ta på alvor for uansett hvilke selskap det handler om.

 

"Overstyrer underleverandørers personalpolitikk"
- Svært alvorlig for den som rammes


Forbundssekretær Steinar Egeland viser til at Industri Energi har fått en rekke henvendelser som tyder på at operatørselskapene tidvis griper inn i entreprenørselskapenes personalpolitikk. - Dette er svært alvorlig for den som rammes, påpeker Egeland. Nå ber han operatørselskapene holde fingrene av fatet.
- Vi erfarer tid om annen at operatørselskapene griper direkte inn i entreprenørselskapenes personalpolitikk eller bemanningsdisposisjoner. Industri Energi ser ingen grunn til på nåværende tidspunkt å navngi hvilke operatørselskap dette gjelder, men dette gjelder både norske og utenlandske, sier Egeland.
”Non grata”
Operatørselskapene får levert varer eller utført tjenester av ulike entreprenørselskaper som de selv ikke har kapasitet, ekspertise eller ønske om å utføre selv. Gjennom slike kontrakter sikres økonomi og sysselsettingen i entreprenørselskapene, men innimellom griper operatøren direkte inn i underleverandørenes bemanningssituasjon.

 
- Dessverre så inntreffer det av og til en negativ side som griper direkte inn i entreprenørens personalpolitikk. Av ukjente årsak forekommer det at en eller annen person i operatørselskapet gir beskjed til kontaktpersonen i entreprenørselskapet at ”den eller den” personen ikke er velkommen tilbake på ”den eller den” installasjonen” eller i ”det eller det” operatørselskapet. Industri Energi vil ikke på noen måte forsvare sikkerhetsmessige tvilsomme handlinger, men når det ikke kan oppgis god grunn for å erklære en person ”non grata”, finner forbundet det nødvendig å rope et varsku, sier Egeland.

Svært alvorlig
Dersom entreprenøren ikke har mer enn en kontrakt kan en slik befaling få utilsiktet konsekvens og være svært alvor for den som blir rammet.


- Hvis vedkommende det gjelder er blitt erklært uønsket hos et operatørselskap, så har kanskje ikke entreprenøren muligheter for å sysselsette vedkommende andre steder og konsekvensen kan bli oppsigelse.

 

Arbeidsgiveren til den oppsagte vet at oppsigelsen er usaklig,

 

men dersom sysselsetting er umulig finnes muligens ikke andre alternativ. Da pålegges underleverandøren, som har ansettelsesansvaret, denne belastningen, som også kan få juridiske konsekvenser. Er dette noe som operatørselskapet tenker på når ovennevnte beskjeder gis? spør Egeland.

Publisert av: Martin Steen