310707

Tillitsvalgtkonferansen

Årets konferanse avholdes som kjent 4. – 7. september i Praha. Vi har 4 ledige plasser igjen. Dersom du har tenkt å være med, så må påmeldingen gjøres umiddlebart.


Sign. torild@oaf.nu