180808

Premietrekk for personalforsikringen

Månedlig premie er steget med kr 25,- og vil utgjøre kr 610,- pr. 1. juli. Ett ekstra trekk vil derfor bli foretatt på neste lønn.

 

Dersom noe er uklart, ta kontakt med undertegnede pr e-post.

Sign.: torild@oaf.nu