200907

Pensjonsforsikring i KCA


20/09-07

 

KCAD ba om forlenget svarfris og vi avventer forsatt svar slik klubben kan komme med mer info. til våre medlemmer.

 

henning@oaf.nu

 

 

28/8-07

 

Vi har vært møte med bedriften. Vi avventer svar på et par spørsmål.

Sign: torild@oaf.nu