220807

Historisk valgdebatt - kom med innspill

For første gang i historien vil oljearbeidere på feltet i Nordsjøen få stille spørsmål til politikerne direkte.

3 hovedtema for Industri Energi:
1. Hva skjer med matskatten?
2. Arbeidsmiljøpolitikk.
3. Næringspolitikk.

Alle er velkommen til å møte opp i kantina på hos ConocoPhillips på Tananger og ute i kinosalen på Ekofisk Complex og Valhall den 29. august kl 2000.

For nærmere info se vedlegg eller på hjemmesiden til Industri Energi

Sign.: torild@oaf.nu

 Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/valgmote_29_08.pdf