250907

Webbasert registering av CV


Det har vært påfallende mange misforståelser og prat om en ting, KOMPETANSE Prosjektet i Selskapet.

 

Prosjektet var og er etter min mening meget bra i utgangspunktet, men spilleregler måtte og skulle følges.

 

Oljearbeiderforeningen 10 i IE, Tekna og Nito har sammen fått til en protokoll som er et godt samarbeid den siste uken med bedriften. Så når vi sammen oppnår det som er hendsikten, glemmer vi alle de harde stunder. 

 

Anbefaller at alle leser protokollen og merker seg både rettigheter og plikter. Reg av CV skal foregå bak Brannmur. Med andre ord ingen tilgang direkte fra internett med kun brukernavn og passord...

 

Denne protokoll legges ut slik det ikke skal være noen misforståelse. Se PDF File...

 

Henning@oaf.nu

Data- og studie tillitsvalg i OAF.

 Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/protokollreg_cv_092007.pdf