250907

HVO Valg KvB og OSØ


HVO Valg KvB og OSØ sendt ut.

Valg mat. er sendt hjem til alle VO´er på disse to rigger.

På KvB har HVO nå sittet i 2 år og gjordt en kjempe jobb. Men etter reglene er det nyvalg etter 2 år og selvsagt kan HVO velges for en ny periode.

OSØ denne riggen er nå i operativ så der skal det velges HVO.

Klubben har pekt ut HVO inntil valg har funnet sted. Nominasjon og valg vil ta ca. 13-14 uker slik at alle VO får god tid til å gjøre sin plikt å stemme..Prøvde å få til en VO-samling slik at alle VO på OSØ kunne bli kjent med hverandre og sette seg inn i felles utfordringer, men det lot seg ikke gjøre. Derfor utpeking inntil valget har funnet sted da ting tar tid.

henning@oaf.nu

K-HVO