260907

Kjære medlemmer og andre!


Den 12. april 2007 omkom 8 sjøfolk i Nordsjøen da ankerhandlingsfartøyet Bourbon Dolphin kantret.
Vi som ikke har følt en slik tragedie på kroppen kan bare tenke oss til hvor tungt dette må være for de etterlatte, spesielt for de som ikke har fått sine kjære hjem.

I etterkant av en slik tragedie oppleves ubesvarte spørsmål, skyldfordeling og ansvarsfraskrivelse som en ekstra stein til byrden for de pårørende.

Oljearbeiderforeningen i KCA har mottatt en søknad om støtte til Bourbon Dolphin Støttegruppen. Som dere vil se av søknaden ber de også om moralsk støtte. Den moralske støtten vil forhåpentligvis bidra til å vekke de ansvarlige inkludert myndighetene, slik at det blir lettere for de pårørende å få gjennomslag for sine rettmessige krav og svar på sine spørsmål.

Oljearbeiderforeningen i KCA Drilling har besluttet å bevilge kr 25.000 til formålet og oppfordrer andre klubber til å gjøre det samme. Det går også en oppfordring til vår bedrift, andre bedrifter, Industri Energi sentralt og enkeltpersoner om å bidra.

Oljearbeiderforeningen i KCA Drilling vil til slutt rette en stor takk til de av mannskapet på Ringhorne som solidarisk har gitt resterende av sin opptjente bonus til Støttegruppen.

Med vennlig hilsen
For Oljearbeiderforeningen

Steve
Klubbleder


Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/brevtilstottespelarar.pdf