270907

Medlemmer med bostedsadresse utenfor Norden

Medlemmer som bor utenfor Norden er ikke omfattet av Innboforsikringen gjennom Forbundet, og skal derfor betale redusert kontingent.


Reiseforsikringen gjennom Oljearbeiderforeningen gjelder bare for medlemmer av norsk folketrygd som har  fast bostedsadresse i Norden. Forsikringen gjelder likevel for personer som midlertid tjenestegjør utenfor Norden og som skal returnere til sitt faste eller midlertidige bosted etter reisen.