021007

HMS 2007

Denne konferansen er vel verdt å få med seg, snart går påmeldingsfristen ut, så skynd dere. Her følger info:

 

Industri Energi arrangerer HMS konferanse på Quality Airport Hotel Sola i Stavanger i tiden 17.10.-18.10.2007 med fokus på kjemisk helsefare, psykososialt arbeidsmiljø og arbeidsmiljøet under omorganisering av bedrifter.
I forbindelse med kjemisk helsefare er det spesielt fokus på hva som skjer ved temperaturendringer og hvordan dette påvirker de som eksponeres.

Det vil bli lagt vekt på kartlegginge og tiltak, samt erfaringer fra virksomheter som har gjort konkrete tiltak vedrørende det psykososiale arbeidsmiljøet.

Under punktet som går på arbeidsmiljøet ved omorganisering vil vi legge vekt på hva som skjer med verneombud og tillitsvalgte under slike prosesser.

Det vil være innlegg fra Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet, Politiet, LO, Industri Energi og fra tillitsvalgte og hovedverneombud fra lokale klubber / foreninger.

For mer info ring Irene Eriksen på tlf. 51 84 05 31, eller e-post irene.eriksen@industrienergi.no

Søknadsfrist: 05.10.2007.