051007

Innføring av kredittkort og webbasert portal


Kanskje noen burde prøve pause bilde.....

Innføring av kredittkort og webbasert portal for bestilling av reiser.

Vi har bedt KCAD om å dementere at Oljearbeiderforeningen og verneombudsapparatet har vært med på å godkjenne innføring av kredittkort for den enkelte personlig. Det samme gjelder webbasert portal for bestilling av reiser og hotell.
Klubben har aldri godtatt kredittkort til våre medlemmer for reise aktivitet. Det er alt for mange uavklarte spørsmål.


Begynner å bli temmelig trekt og lei av at KCAD representanter står på utreisemøter og tillegger klubben og verneombudsapparatet meninger som vi ikke har. Eller at OAF / KHVO har godkjent avtaler/prosedyrer ol som vi har sagt klart ifra om at vi IKKE kan eller vil godta.

Dette med kredittkort er bare en av mange ting som div. lederer har prestert å lire ut av seg i det siste året. Hvorfor de farer med slik tøv og ikke forstår spillereglene mellom partene i næringslivet er helt uforståelig. Begynner å tro det er en annen agenda som driver enkelte.

Undertegnede har på vegne av Klubben og verneombudsapparatet vært i to møter om overnevnte i 2007. Alt er avvist på det nåværende grunnlag vedkommende kreditkort / webportal dette ihht. lov og avtale verket.

Litt historie som dere medlemmer trenger for å få den riktige bakgrunn.
Det er riktig det har vært en kredittordning med AMX og Diners for mange år siden, de ordningene ble avviklet pga brudd på overholdning av avtaler.

Mens vi fortsatt var Prosafe var følgende sak oppe i forhandlingsutvalget i OAF og PDS.
Kreditt kort ble avvist av klubben. El. Reiseregning ble det akseptert at skulle innføres som en prøveordning, det var tre - 3 forutsetninger for gjennomføring. Det skulle være et prøve prosjekt, utbetaling av reiseregninger skulle finne sted pr. 7 dager og ordningen skulle igjen taes opp til forhandling før elektronisk reiseregning ble rullet ut i bedriften.


Bedriften har IKKE holdt pkt. 2 og 3. Ingen har heller fått beskjed om hvor tid det har gått fra prøveordning til fult ut å gjelde hele selskapet.

Reiseprosedyren som er i KCAD har IKKE hatt arbeidstakermedvirkning slik som LOV og Avtaleverket sier prosedyrer skal ha. Dermed er den å betrakte som ulovelig sett fra arbeidstakerens synspunkt.

De personer som skrev den har IKKE forstått arbeidstakermedvirkning ihht. lover og avtaler.Det er ingen unskyldning av at de ikke var klar over spillereglene, da KHVO siden 2001 har informert flere ganger.

Men om at KCAD bruker et kredittkortselskap til å adm. reiser med, kan vi ikke gjøre noe med.
Men da har den enkelte IKKE noe ansvar og han / hun skal ikke betale fem øre til noe kredittkortselskap. Dette inkl. renter og andre kostnader.
Det er da KCAD sitt totale ansvar økonomisk og juridisk.

For å beskrive saken enda bedre:
KCAD var så frekke å først fortelle om et møte i Aberdeen og når møtet kom opp ble ingen fra klubben invitert. Engelsk, skotter og noen Nordmenn liker IKKE å bli fortalt at de bryter norsk lov og at bedriften er da juridisk ansvarlig. For å ta et eks. LES protokollen om kompetansesamtale og CV så forstår du at vi som klubb gjør jobben vår på det beste med de forutsetninger vi har.

http://www.oaf.nu/index.php?sideNavn=Nyheter&nyhetID=1850

Håper dette avsanner eventyrhistoriene noen leder kommer med, dersom flere påstander kommer så er jeg deg evig takknemlig om å få beskjed. Dette slik vi kan sette de som sprer slik vas på plass en gang for alle.
Håper dette avklarer en del.


Henning@oaf.nu

K-HVO og Datatillitsvalgt.

Medlem av forhandlingsutvalget.