161007

Oktoberreguleringer 2007 RDS

Vi i oljearbeiderforeningen ved Atle,Steve,Michael har i dag vært i forhandlinger om årets oktobereguleringer.
Det ble enighet om følgene:
Det blir gitt et lønnstillegg på 5,5% til alle ansatte fra 01.10.07.
Tillegg på 4,69 som ble gitt 01.04.07 trekkes i fra dette lønnstillegg.
Alle på mekanisk får lik lønn fra 01.10.07. (Alle får mekaniker lønn)
Elektrikerne får 2 kr ekstra pr time fra 01.10.07.

Sign: Atle Kvammen