021107

Kurs for tillitsvalgte

Fra 5. til 7. desember 2007 arrangerer Forbundet kurs for tillitsvalgte innen organisasjon og verving. Formålet med kurset er å gi tillitsvalgte en trygghet i å formidle et budskap gjennom motiverende kommunikasjon.

 

http://kompetanse.industrienergi.no/default.asp?id=249

Sign: torild@oaf.nu